HAPPY EASTER!

Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị Thân mến,

Tối nay tại Nam Cali chúng con sẽ tham dự Thánh lễ Phục Sinh.
Trong nỗi vui mừng Chúa Sống Lại, Chúng con xin chúc Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị có được tuần Phục Sinh thật Thánh Thiện, bình yên và hạnh phúc để tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho mỗi người chúng ta.
Xin nhớ nhau trong kinh nguyện mỗi ngày.

Một chút hồi ức : Cứ mỗi lần con nghe người xướng Exultet trong Thánh lễ Phục Sinh, hình bóng của cha giám đốc tiểu chủng viện Làng Sông năm 1962-1963 lại hiện về . Cha Bình(xin lỗi không nhớ hết tên Thánh và tên họ của cha) có một giọng hát thật đúng là tenor. Khi Ngài cất cao giọng thì ai cũng im thin thít để lắng nghe, mặc dầu lúc đó con không hiểu gì, nhưng giọng hát cùa cha làm cho tâm hồn con thật dâng cao và con nghĩ chắc là quan trọng và linh thiêng lắm nên cha mới hát thật trang trọng và thánh thót như thế…Kể từ đó, khi tham dự Thánh Lễ Phục Sinh, đến lúc con nghe ai đó xường Exultet, con liến nhớ đến Cha Bình và con thầm nghĩ, không ai hát bằng Cha Giám Đốc của con cả..Như vậy có lo ra và chia trí không ? Xin Cha tha tội cho con vì con là kẻ có tội. Amen.

Thay mặt cho Hội CCSSQN/HN
Simon Nguyễn Xuân Sương

Leave a Reply