HOẠT CẢNH…TRƯA HÈ

HOẠT CẢNH… TRƯA HÈ
——+++++++++++++——

Thâm Nguyễn
Chú gà cồ “chọi” cô gà mái
Lũ gà con chíp chíp kêu la
Khiến cho chú chó sau nhà
Chạy ra thấy vậy, cười khà… bó tay!

Chú ngan nhà cạnh đang say
Bay qua xem thử… bó tay chú gà
Bà già đứng dựa cột nhà
Khều ông, tủm tỉm… thấy gà nhà không!

Chú công xòe cánh dựng lông
Cô công mắc cỡ, chạy dông một lèo
Cô mèo meo mẻo meo meo
Tha ngay chú chuột đang quèo dưới chân!

Đứng gần, chú nghé giơ chân
Rù rì bảo gọi… công an mẹ à?
Chú gà tung cánh nhảy ra
Bà già liếc xéo, ông nhà… thấy chưa!

(Thâm Nguyễn)

Leave a Reply