HUYỀN THOẠI MÀU XANH

HUYỀN THOẠI MÀU XANH (1)

“Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên” (Lc 21,28)

Giữa mùa đông tuyết lạnh,

Cây, trụi lá khô cành,

Rừng, chết khô hoang vắng,

Có cây tùng vẫn xanh

Ngày xưa theo chuyện kể,

Cây cối Chúa dựng nên,

Ngài muốn trao ân huệ,

Mỗi cây một ơn riêng !

Nhưng hồng ân muốn có,

Phải thức trọn một tuần,

Bảy đêm canh vạn vật,

Cây nào thắng nhận ơn.

Mới nghe “ồ chuyện nhỏ”,

Mấy bụi cỏ lao xao,

Đêm đầu tiên thức tỏ,

Chẳng chớp mắt giây nào.

Rồi hàng hàng lớp lớp,

Cố lắm được mấy đêm,

Càng về sau rơi rớt,

Tính còn được dăm tên.

Đêm cuối cùng thứ bảy,

Chỉ còn bách và tùng,

Thêm hương nam, trắc bá,

Đứng thẳng dáng oai phong !

Nên kể từ dạo ấy,

Thượng Đế đã ân ban,

Cho cây tùng, cây bách,

Giữ màu xanh miên man.

Nên mỗi mùa tuyết lạnh,

Muôn cây chết khô cành,

Chỉ riêng loài tùng bách,

Vẫn giữ mãi màu xanh !

Giữa cuộc đời lạnh giá,

Buồn, chết chóc, hôi tanh…,

Cần biết bao chứng tá,

Kiên vững giữ màu xanh !

Sơn Ca Linh

Mùa Vọng 2018

GHI CHÚ :

(1) Từ một câu chuyện trong tác phẩm “Giai thoại về những cái chuông” (The legend of the Bells) John Shea. Nguồn : https://giaophanphucuong.org/suy-niem-chua-nhat/hay-tinh-thuc-va-ngang-cao-dau—suy-niem-chua-nhat-i-mua-vong-c-13738.html

Leave a Reply