Kỉ niệm 65 năm lễ thành hôn Mr&Mrs Nguyễn Trung Doanh (ccslsqn 1949)