KIẾP NGHÈO

KIẾP NGHÈO(Thâm Nguyễn nk65)
–+—-+0+—-+–
Cái nghèo sao cứ mãi đeo
Hay là mày cũng… cũng nghèo giống tao…
Lá vàng treo ở đầu sào
Đợi mai nắng chín, đem vào làm dưa!

Còn thừa chằm đỡ áo mưa
Mùa thu sắp hết, đông mưa lại về
Cảnh nghèo sao thật ê chề
Thu ăn dưa lá đông về… lá dưa!

Đêm về nằm ngửa đếm mưa
Giọt mưa trên nóc, giọt đưa vào hồn
Xác thân giờ cũng hao mòn
Đêm nằm lưng cấn… hoàng hôn sắp gần!

Đất gần trời cũng xa dần
Bạn bè rồi cũng lần lần lánh xa
Lúc sinh ra chỉ mình ta
Giờ ra thiên cổ cũng ta với mình!

Có chăng còn lại chút tình
Vần thơ… thôi được, thơ mình, mình ngâm:

“Ông trời chơi thiệt là thâm
Thâm từ lúc đẻ… giờ thâm vẫn còn
Sông kia nước chảy đá mòn
Thâm này đá đẽo, dẫu mòn vẫn… thâm!”