LAU… LAU CHO HẾT

LAU…
LAU CHO HẾT
—+—-+0+—-+–
lauLau cho hết
… những nỗi buồn còn lại
Chùi cho xong
… những lo ngại trong hồn
Những bồn chồn
… những nợ nần vương vấn
Để mai này
… khỏi vướng bận gót chân!

Năm cũ qua
… năm mới lại đến gần
Đừng để lòng
… vướng bận chuyện đã qua
Chẳng phải là
… chuyện nghinh tân tống cựu
Nhưng chuyện là
… nhà cũ chẳng có nơi!

Đón năm mới
… người cái gì cũng mới
Nhà chẳng gì
… nên chẳng vói tới đâu
Thôi thì cố
… lau tâm hồn cho sạch
Đừng để người
… dè biểu cái thằng dơ!

Cũng là mày…
… vớ vẩn mấy vần thơ
Thôi cũng được
… lau xong rồi qua tớ
Nhà bộn bề
… chắc tớ cũng cần lau
Mau lên nhé
… nàng xuân đã cận kề…!
Cuong Nguyen

Leave a Reply