LỖI TẠI TÔI..

LỖI TẠI TÔI…
–+—-+0+—-+–
loitaitoiNgười bảo tôi người không có đạo
Nhưng tin vào một Đấng Tối Cao
Ở trên cao Người hằng trông xuống
Luôn giữ gìn tạo vật chúng sinh!

Người ban cho anh ơn thông minh
Không phải là Người chẳng công bình
Nhưng biết anh là người công chính
Sẽ công bình minh định nghĩa ân!

Người cho anh dư đầy vật chất
Vì biết anh là người đại lượng
Chẳng như phường bỉ ổi gian thương
Chuyên lọc lừa bán dân hại nước!

Người cho anh quyền cao chức tước
Chẳng để ngồi xả nước hại dân
Nhưng mà để giúp những khi cần
Thanh bình an định muôn dân được nhờ!

Quê hương mình còn trăm điều khó
Dân đã nghèo lại lắm thiên tai
Chẳng phải trời cũng chẳng tại ai
Dơ tay đấm ngực… lỗi tôi mọi đàng!

Lỗi tại tôi, tại tôi mọi đàng…

Lỗi tại tôi… nên trời chưa sáng
Lỗi tại tôi… nước mất nhà tan
Lỗi tại tôi… tràn đồng cá nổi
Quê hương rồi… cũng lỗi tại tôi!

*** (Thâm Nguyễn) ***

Leave a Reply