Lòng Mẹ & Đà lạt Trăng Mờ

longme
XIN MỜI THƯỞNG THỨC: 
2 NHẠC PHẨM HAY
Được gửi từ: Son Nguyen

 

Lòng Mẹ – Nhạc sư Hải Linh – Ca đoàn Hồn Nước

 

Đà lạt Trăng Mờ – Hải Linh – Ca Đoàn Hồn Nước

Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu,
Trời mơ trong cảnh thật huyền mơ.
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt,
Như đón từ xa một ý thơ.

Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,
Để nghe dưới đáy nước hồ reo.
Để nghe tơ liễu run trong gió,
Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Hàng thông lấp loáng đứng trong im,
Cành lá in như đã lặng chìm.
Hư thực làm sao phân biệt được?
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm.

Cả trời say nhuộm một màu trăng,
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng.
Không một tiếng gì nghe động chạm,
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng!

Hàn Mặc Tử

Leave a Reply