Mẹ tiễn con đi

MẸ TIỄN
CON ĐI…
(Thâm Nguyễn nk65)
—-+(0)+—
Mẹ tiễn con đi…
với lời thầm ước
Tương lai con được… dù mẹ ngược xuôi!

Mẹ tiễn con đi…
dù đêm gió ngược
Mong mai con vượt… đến chốn bình yên!

Mẹ tiễn con đi…
hương mùi gió biển
Lòng mẹ dịu hiền… con biết nói chi!

Mẹ tiễn con đi…
để giờ con được
Đến bến đến bờ… hưởng chút tự do!

Mẹ tiễn con đi…
để giờ mẹ nhớ
Mà con chẳng về… thương lắm mẹ ơi!

(Đau lòng…
nhưng mẹ vẫn cười
Mong rằng…
con trẻ nên người mai sau
Tiễn con…
lòng mẹ đớn đau
Nhưng mà…
cố chịu để sau con nhờ!)

***

Leave a Reply