Ngậm ngùi

NGẬM NGÙI
(Thâm Nguyễn nk65)
———+(0)+———
Đêm lạnh, bếp hồng… sao chẳng ấm
Tết đến, người đông… sao chẳng vui!
Lòng nghe ngậm ngùi… buồn viễn xứ
Tưởng đã quên rồi… nay dậy vang!

Tiếng cuốc vọng sang… nhớ xóm làng
Đa đa khàn cổ… gọi gia gia
Quê người xứ lạ… sao mà ấm
Một tấm lòng côi… nghe vỡ òa!

***

 

Leave a Reply