Ngày Đai Hỷ cho anh em ccslsqn ở Cam Ranh.

Ngày Đai Hỷ cho anh em ccslsqn ở Cam Ranh.

p1

Tiếng kèn đồng oai hùng rền vang hòa nhịp đều trong tiếng trống diểu hành doàn rước tiến vào Cung thánh nhà thờ giáo xứ Vinh Trang, Cam ranh, Gp Nha trang trong Thánh Lễ Tạ Ơn 25 năm Linh mục của cha Phao lô Lương Minh Chánh (ccslsqn) và 42 năm Hồng ân linh mục của cha Phao lô Lê Văn Nhơn (ccslsqn) vào lúc 09g00 ngày 29 tháng 3 năm 2017.

p2

Nhìn lên cung thánh, Đức cha Matthew chủ tế cùng Đức cha Vincent, 2 cha anh em con Dì ruột : cha P.Lê Văn Nhơn vai anh, cha P. Lương Minh Chánh vai em ngồi 2 bên. Và chúng tôi nhìn thấy một vị cha nhỏ thó nhất và có lẽ là nhẹ kg nhất nhưng lại chức vụ lớn nhất trong linh mục đoàn Gp Qui nhơn đó là cha TĐD Jos Trương Đình Hiền. Có cha ccslsqn An tôn Trần Bạch Hổ từ Melbourne về, một cha ít khi xuất đầu lộ diện nhất vì nổi tiếng nhiều của cải nhất đó là cha Gioan Võ Đình Đệ. Ngoài 2 cha xứ, cha hạt trưởng còn có các cha khách ngồi 2 hàng bên cánh.

 

Sau Thánh Lễ Tạ Ơn, Hai Đức cha được mời lên bục danh dự cùng 2 cha để nhận những tấm hình đầy dấu ấn kỷ niệm ngày xa xưa gian lao khó khăn có nhau.

p3

 

 

Mặc dầu rất đông khách tham dự đến chào mừng hai đức cha, nhất là đức cha Vincent, nhưng anh em chúng tôi cố bon chen để cùng Ngài kiếm một tấm hình lưu niệm ngày gặp nhau một cách đặc biệt hiếm hoi này.

p4

p5

Đây là một cơ may hiếm có để anh em ccslsqn được gặp 2 đức cha và quý cha ccslsqn tại nơi mà anh em chúng tôi đang sống.

Chỉ gặp mặt thôi cùng năm ba câu thăm hỏi nhưng vô cùng ấm áp tình thâm như đã đầy đủ mọi thứ  tràn về trong một khoảnh khoắc hiếm hoi này.

 

Fx. Hoàng Tý

 

 

 

Leave a Reply