NHÌN LẠI

Nhìn lại

Trong các thứ nhìn lại, nhìn lại mình luôn là cái nhìn khó khăn nhất, gian nan nhất và cũng luôn ít ỏi nhất. điều này thật dễ hiểu và tự nhiên, vì những cái tôi luôn luôn hiện diện. Có cái tôi cá nhân có cái tôi tập thể và cả cái tôi của đất nước, quốc gia. Tôi thì luôn đúng. Công đoàn tập thể tôn giáo của tôi luôn nhất. sắc tộc của tôi phải là thượng đẳng ưu việt.
Mọi người còn nhớ cách đây chưa lâu chính cái tôi sắc tộc phát xít Đức đã làm điêu đứng cả nhân loại một thời.
Chủ quan là thế nhưng khách quan chính là mọi người đang sống trong thời kỳ ồn ào nhất, náo động và quay cuồng nhất của bùng nổ tnhoong tin, bùng nổ mọi thứ nên cơ hội nhìn lại mình ngày càng nhỏ lại và ít đi. Một ngày sống, mở mắt ra đọc một tờ báo, rồi truyên thanh, truyền hình là đã tràn ngập biết bao thông tin. Thời đại hôm nay quá nhiều thách dó cho việc nhìn lại mình vốn luôn luôn và rát cần sự tĩnh lặng và ổn định nội tâm.
Thập giá Đức Kitô luôn tuyệt vời vì đã cho ta sức mạnh, nhưng kẻ gian phi ở bên hữu thập giá Chúa cũng tuyệt vời vì giúp ta xác tín hơn về sức mạnh của sự sám hối. Biết tội của mình nên dũng cảm và sáng suốt thú tội. Ông nói với tên bên trái : Chúng ta bị như vầy là đáng tội. Chính tấm lòng ấy đã giúp ông thay đổi nhận thức và có được câu nói để đời : Ông Giê su ơi. Khi nào về nước của Ông thì hãy nhớ đến tôi cùng. Ngay lập tức Chúa đã trả lời : Này Tôi bảo thật ngay hôm nay anh sẽ được ở cùng tôi trên nước thiên đàng. Bằng câu nói này, tử tội Giê su đã tỏ rõ uy quyền của một vị Thiên Chúa. Đây chính là một đoạn văn đẹp nhất trong tân ước. tuy ngắn chỉ có vài dòng nhưng đã mở ra những nguồn hy vọng vô biên cho các kẻ tin có lòng sám hối.
Đạo Phật đã có lý khi nói về luật nhân quả, gieo gì gặt nấy, nhưng luật tình thương của Đấng từ bi nhân hậu đã vượt xa và ở trên tất cả. luật Ngài khác hẳn với luật công bằng mà con người có thể nghĩ ra. Luật này đã trả tiền công cho kẻ đến làm vào giờ chót ngang với người làm giờ đầu tiên. Từ đây qua kẻ gian phi ở bên hữu, ai cũng thấy rất rõ sám hối chính là điều kiện để được hưởng ơn lành cứu độ.
Mỗi khi bắt đầu thánh lễ : Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều… Không còn lời nào có thể thiết tha và chân thành hơn được nữa. vì thế sẽ bất hạnh cho tôi nếu tôi chỉ đọc như một cái máy vô cảm, đọc như một công thức chiếu lệ chứ không phải bằng cả tấm lòng chân thánh sám hối. Như thế sám hối và nói lời xin lỗi luôn rất khó nhưng cũng thật dễ.
Đức Giám mục Bùi Tuần cũng nói những lời rất lạ tai : Đên nhà thờ nhưng không gần Chúa, đọc kinh mà không phải cầu nguyện, rước sách um sùm nhưng thiếu tinh thần tin mừng.
Sám hối cũng thế, cũng có thứ ” hình như sám hối” khi chỉ làm theo nghi thức một cách bất dắc dĩ. Tất nhiên thứ sám hối nầy sẽ chẳng bao giờ có sự xin lỗi chân thành kèm theo. Nếu chăng cũng chỉ là một kiểu “hình như là xin lỗi” và đương nhiên, khi ấy sẽ chỉ nhận được một thứ “hình như là bình an”

Tô ma Hà Sanh

Leave a Reply