SÀI GÒN NGỒI KHÓC BỜ SÔNG

SÀI GÒN
NGỒI KHÓC BỜ SÔNG
—–+——-+(0)+——+—–
Bên sông Babylon
Người ngồi khóc nhớ Sion
Bên bờ sông Sài gòn
Tôi ngồi khóc nhớ ngày còn bên nhau!
Bờ sông giòng nước đục ngầu
Có con cá quẫy lòng đau ngậm ngùi
Hết rồi đâu những ngày vui
Giờ còn lại những bùi ngùi xót xa!
Sài gòn xưa của ông cha
Sài gòn nay đã… người ta cướp rồi
Thẹn lòng, nghe chút bồi hồi
Đời cha giữ nước, giờ rồi… trắng tay!
Sài gòn giờ có ai hay
Bờ sông ngồi khóc… đọa đày ngàn năm…!
Nguyễn Thâm nk65

Leave a Reply