SÁM HỐI

 

Nhạc và lời: Huỳnh kim Ngọc

https://youtu.be/ateSMOJYJqw

Leave a Reply