TÂM TÌNH… CUỐI NĂM

TÂM TÌNH… CUỐI NĂM
——+——–+0+——–+——
binhanchocacconGiọt lệ mừng… lăn dài trên má
Đội ơn Ngài đã đoái tình con
Bao năm chờ đợi mỏi mòn
Thì nay Ngài đến… cho tròn Lời xưa!

Chúc mừng Bà… no đầy ơn phước
Con Chúa Trời Bà sẽ cưu mang
Xin vâng… lời Mẹ rõ ràng
Thiên thần báo mộng… trên đàng Belem!

Nơi Belem… hang lừa tăm tối
Mẹ Chúa Trời sinh hạ Hài Nhi
Bò lừa hơi thở phò phì
Sưởi lòng Con Chúa… Hài Nhi mỉm cười!

Sân giáo đường vui như ngày cưới
Chuông giáo đường rải tưới niềm vui
Merry Christmas, mọi người
Cùng nhau chúc tụng, tiếng cười rộn vang!

Nay lễ kết… mọi người về hết
Bánh với quà hội họp cùng chia
Mừng New Year, nâng ly năm mới
Quên Chúa Trời trong máng lừa kia!

Đừng, đừng con, sao nói vậy kìa
Hãy cùng về chúc mừng năm mới
Ta đến đời cứu nhân chuộc tội
Chẳng đến vì… được chúc tụng đâu!

Về đi con, mọi người đang đợi
Ta quen rồi, chẳng có buồn đâu
Ta chúc con cùng người, năm mới
Một tâm hồn thanh thản, bình an!

Nhưng nhớ nghe lòng Ta luôn mở
Đón mọi người chạy đến cùng vui
Thiên đàng luôn rộn tiếng cười
Ngày nào cũng lại là ngày New Year!

 

*** (Thâm Nguyễn)

 

Leave a Reply