THE FUNERAL OF QUANGHUA’S MOTHER

IMG_0005THE FUNERAL OF QUANGHUA’S MOTHER

Một lần nữa, xin chia buồn cùng anh chị Quang Hứa. Mọi sự đã hoàn tất tốt đẹp. Tin tưởng cụ bà Anna đang bên Chúa và đang nguyện cầu cho anh chị Quang và tất cả anh em ccslsqn chúng ta.

Thể hiện tình yêu thương với người anh em cùng trường,một số anh em ccslsqn tại.San Jose đã đến thăm viếng và chia buồn cùng anh chị Quang tại nhà quan Oak Hill. Đặc biệt vào sáng thứ bảy 12 tháng 11/2016 anh em tại Sacramento và các vùng phụ cận cùng một số anh em San Jose đã cùng Linh Mục Lê Trung Khuê đến thăm viếng, chia buồn với anh chị Quang và tiễn đưa cụ Anna về nơi an nghỉ cuối cùng!

Xin cám ơn bữa tiệc khỏan đãi của anh chị Quang tại nhà hàng Bò né. Anh em Sacramento và Stockton xin đặc biệt cám ơn anh chị Chính đã tiếp đón và cho ăn nồng hậu với một buổi chiều và buổi tối tuyệt với khó quên!

Xin kính chào và cầu chúc quí cha và anh em mọi điều may mắn.
TM anh em

Joach Sang Nguyen

Sau đây là CLIP “THĂM VIÉNG VÀ TIỄN ĐƯA CỤ BÀ ANNA”

Leave a Reply