TÔI CŨNG LÀ CON YÊU DẤU CỦA CHA

Khổng Nhuận

Đây là Con yêu dấu của Ta (Mt 17 : 5)
Thế nhưng chúng tôi hoan hỉ reo lên:
Tôi cũng là con yêu dấu của Cha.
Các nhà thần học nghiêm mặt cảnh cáo:
Này, anh là ai mà dám vỗ ngực tự hào mình là con yêu dấu của Cha !!
Chỉ có một mình Chúa Giê-su mới được tôn xưng danh hiệu cao vời này.
Anh vểnh tai lên mà nghe lời Kinh Thánh:
Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả ;
nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. (Ga 1:18)
Suy ra trong biến cố Hiển Dung ta chỉ có thể hiểu là:
Chúa Cha nói với một mình Chúa Giê-su mà thôi.
Anh đừng thấy sang bắt quàng làm họ…
Nghe cũng chí lý đấy nhỉ? Khó mà cãi lại được.!!!
Ấy, nhưng các vị thần học lại quên một vài câu quan trọng:
– Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, (Ga 16:27)
– Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa,
để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ,
và con cũng ở trong họ nữa (Ga 17:26)
– Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. (1Ga 3 : 1)
Chúng ta thấy đó:
Thầy Giêsu đã khẳng định: Tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ
Mạnh mẽ hơn nữa Gioan còn các tín mãnh liệt:
Chúa Cha yêu chúng ta dường nào !!!!!
Cuối cùng đưa tới khẳng định tuyệt vời:
Thực sự chúng ta là con Thiên Chúa..
Không phải con loại suy theo kiểu thần học..
Không phải con hạng hai, con hạng bét…
Mà đã thực sự là con ….
chúng ta hoàn toàn có thể reo lên sung sướng:
Tôi cũng là con yêu dấu của Cha.

Leave a Reply