TÔI CŨNG LÀ TẢNG ĐÁ

Khổng Nhuận

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này,
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16:18)
Trước hết, chúng tôi hiểu rằng : Kinh Thánh không phải là một cuốn tiểu thuyết đọc xong…
Rồi có thể đem cân ký làm giấy vụn…
Thực ra, Kinh Thánh là một bức thư Tình mà Chúa ân cần trao cho mỗi người.
Vì thế tất cả các câu chuyện, các biến cố, kể cả các nhân vật dủ là nhân vật yếu hèn tội lỗi cho tới nhân vật thánh thiện tuyệt đỉnh như Thầy Giêsu….
tôi đều phải cá nhân hóa vào chính con người mình.
Trong câu chuyện của Phúc Âm hôm nay, Thầy Giêsu không chỉ nhắn riêng cho ông Phê-rô…
mà còn thì thầm rót vào tai tôi:
Con là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá.
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,
Hội thánh ở đây không phải vĩ đại như Giáo hội hoàn vũ
Mà chỉ là Hội Thánh nhỏ bé tại gia khi tôi là cha, là mẹ
Mà chỉ là Hội Thánh nhỏ bé trong một nhóm cơ bản khi tôi là người đồng hành với anh chị em trên con đường sống đạo đích thực.
Mà chỉ là Hội Thánh nhỏ bé là nơi có hai ba người họp lại vì danh Thầy..có Thầy ở giữa…
Vấn đề nữa còn quan trọng hơn nhiều
Đó là hiện nay tôi đã là Tảng Đá chưa???
Chà, một câu hỏi quả là kinh khủng, thực là bí hiểm !!!
Ai mà dám vỗ ngực tự nhận mình là Tảng Đá.
Gớm, tự phụ quá lắm!!! kiêu ngạo khủng khiếp!!!
Ồ, không cần phải tự ti một cách thảm hại như vậy.
Có phải tôi tự nhận đâu..
Chúa ban cho tôi.
Chúa phong cho tôi.
Thực ra Thầy Giêsu muốn nói rằng:
Thầy ở cùng anh em
Nếu anh em thực sự ở trong Thầy
Tự nhiên anh em là Tảng Đá..
Vì Tảng Đá đó chính là Thầy chứ có ai xa lạ đâu.
Anh em hiểu rồi chứ?

Tóm lại, Thầy có thể nói kiểu khác.
Điều quan trọng không phải là gồng mình gắng sức… lập công đền tội…
Để trở thành Tảng Đá..
Mà đơn giản là:
Chỉ cần khám phá ra Thầy đang sống trong anh em
Rồi tập sống với Thầy…
Sau một vài năm kiên trì tập sống với Thầy, tập sống trong Thầy,,
Anh em có thể mỉm cười và tự tự nhủ với lòng mình:
À thì ra… Quả thực tôi cũng là Tảng Đá.

Leave a Reply