VẪN ĐỢI

Thâm Nguyễn nk65

VẪN ĐỢI…
——+0+—–
Sáng Giáng sinh cà phê hâm nóng
Sao cõi lòng vẫn cóng gió đông
Đêm qua mưa đổ trời giông
Chắc Ngài cũng lạnh như lòng con đây!

Gió mùa đông lạnh về nên cóng

Hay tại lòng chẳng nóng Chúa ơi

Đêm qua Ngài bỏ Ngôi Trời
Mà con lại chẳng một lời viếng thăm!

Giờ một mình bên cà phê nóng
Chuông nhà thờ lại gióng dục vang
Chẳng màng Chúa vẫn trong hang
Giục chuông ngóng đợi… lạc đàn chiên con!

Tiếng chuông dục dã vẫn còn
Vẳng theo tiếng gió mỏi mòn đợi trông
Xin Ngài thắp ngọn lửa hồng
Soi lòng chiên lạc… ấm lòng trời đông!

(Thâm Nguyễn nk65)

Leave a Reply