XIN NGÀI THƯƠNG CON

Thâm Nguyễn nk 65

—————–

Chúa ơi! Con người có đạo
Nhưng sao lòng chẳng nôn nao
Khi bao người đi đón Chúa
Giáng sinh… đường phố xôn xao!
Ngước nhìn thăm thẳm trời cao
Cố tìm sao lạ năm nào
Nhưng sao tìm hoài chẳng thấy
Lạc lối Ngài ơi… nghẹn ngào!
Chúa ơi! Con người có đạo
Nhưng mà con đã lãng xao
Bao năm tình Ngài xa lánh
Giờ Ngài đành bỏ con sao!
Đêm nay trời chẳng trăng sao
Xin Ngài thương đoái con nào
Cho con dục lòng thống hối
Để Chúa ngự vào… Chúa ơi!

Đêm nay Ngài bỏ ngôi trời
Thế gian lạnh lẽo làm người trần gian
Lòng con xin Chúa đổ tràn
Hồng ân thống hối… tội nhân xin Ngài!
(Thâm Nguyễn nk65)

Leave a Reply