VẠCH MẶT KỂ GIEO CỎ LÙNG

Khổng Nhuận

“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.
Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng
vào giữa lúa, rồi đi mất. (Mt 13 : 24 -25)

Hạt giống tốt : thường được hiểu là hạt giống Lời Chúa
Cỏ lùng thường được hiểu là những hạt giống xấu: ích kỷ, gian tham, ghen tuông, nghi kỵ….
“Giống tốt” và “Cỏ Lùng” đều lớn lên trong một con người như một vùng đất mang tính hỗn hợp:
Thiện và ác, tốt và xấu, ân sủng và tội lỗi như “đan cài” với nhau.
Thực vậy, tôi vẫn cảm thấy khốn khổ như Phaolo đã từng rên lên ai oán:
Khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay….
Tôi thật là một người khốn nạn!
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ??
Chúng tôi rất khoái câu này vì đây là bức bình phong lý tưởng mà chúng tôi đưa ra biện hộ cho những yếu đuối của mình…
Hậu quả là… cái tình trạng khốn nạn này chắc sẽ kéo dài suốt cuộc đời!!!
Với tình trạng này, cỏ lùng tha hồ mọc um tùm che lấp cả đám ruộng
khiến cho lúa mọc không nổi hoặc cố gắng lắm cũng chỉ nảy sinh được toàn những hạt lúa lép…
Bây giờ chúng ta cùng nhau vạch mặt kẻ gieo cỏ lùng.
Theo nghĩa đen của Kinh Thánh.. Ông chủ là Thiên Chúa gieo giống tốt trong khi kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng..
Kẻ thù của ông Chúa đích thị là Satan rồi.

Theo linh mục Anthony De Mello: kẻ gieo cỏ lùng chính là giáo dục, truyền thống, tập quán….
Một vài thí dụ từ thực tế đời thường:
Giáo dục: Cha mẹ có thể gieo vào lòng con cái cỏ lùng tham lam, gian dối, ganh ghét, thậm chí lòng thù hận ngút trời…
Truyền thống dạy rằng: Dù đã được rửa tội, nhưng hậu quả của Tội Tổ Tông vẫn in hằn trên lưng ngựa hoang…
khiến cho tôi tin chắc rằng: Tôi chỉ có một nhân tính băng hoại duy nhất.
Đây chính là loại cỏ lùng nguy hiểm nhất, gai góc nhất, tàn khốc nhất…
khiến cho tôi không thể nào gần gũi và nên một với Chúa được….
Tập quán: Cứ vào mùa Chay, chúng tôi ra sức khắc vào tâm trí nhau:
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro
bụi tro không những về thân xác mà còn y như thể bụi tro về tâm hồn.
Một bài nổi tiếng về Thánh Lễ Mở Tay Linh Mục chứng tỏ:
Từ bụi tro Chúa nâng con lên hàng khanh tướng…
Khổ nỗi dù lên hàng ông tướng…nhưng gốc bụi tro vẫn còn mịt mịt mờ mờ…

Tóm lại
Kẻ gieo cỏ lùng có thể chính là Satan
nhưng hắn còn mang khuôn mặt vô hình: giáo dục, truyền thống, tập quán….
Hầu như khó có thể thoát ra khỏi sự kềm tỏa của những Kẻ gieo cỏ lùng này…
Tuy nhiên vẫn có một số người tìm cách thoát ra được
Bằng cách để Thần Khí đổi mới tâm trí của mình một cách tích cực và sâu xa hơn:
Nhờ đó : Nhận ra Chúa sống trong lòng mình…
Để tập sống kết hiệp với Chúa ngay trong đời thường hằng ngày…

Leave a Reply