XIN CHO GIỮ TRỌN

Thâm Nguyễn
—-+——(+0+)——+—
Năm nào cũng có Giáng Sinh
Năm nào cũng chỉ một mình đơn côi
Ngồi buồn ngắm ánh sao trời
Tìm ngôi sao lạ lạc loài năm nao!

Cũng đêm hôm ấy… năm nào
Cùng nhau hai đứa đón chào Hài Nhi
Quỳ bên hang đá thầm thì
Xin cho được trọn… chẳng gì chia xa!

Tình đời… năm tháng trôi qua
Giờ bên hang đá chỉ ta… chẳng người
Thì thầm khấn nguyện Chúa Trời
Xin cho giữ trọn… dù người đã xa!

Trên không vọng tiếng đờn ca
Mừng ngày Chúa đến cứu ta… làm người:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”

Thâm Nguyễn (nk65)

Leave a Reply