LỬA THỬ VÀNG

LỬA THỬ VÀNG
———+(0)+——–
Một hớp cà phê, một tiếng khà
Phà thêm khói thuốc nghe đã nha
Nhà không vách trống nên cũng đỡ
Khỏi phải ra ngoài… lạnh thấu xương!
Cảm tạ ơn trên đã đoái thương
Cho con đến được xứ thiên đường
Tuy là có thiếu… nhưng cũng đỡ
Khỏi phải đau lòng những nhiễu nhương!
Nhìn lại quê hương thấy mà thương
Bất công lũng đoạn khắp muôn đường
Dân thường phải chịu nhiều oan ức
Xã nghĩa thiên đường vậy đó sao?
Dám hỏi Trời cao thấu không nào
Dân con nước Việt khổ biết bao
Hay là Người biết mà vẫn để
Nhóm lửa thử vàng… tạ ơn Trên!
***

Leave a Reply