XIN NGƯỜI THƯƠNG

XIN NGƯỜI THƯƠNG
(Thâm Nguyễn, nk65)
————-+(0)+————-
Tuần rồi… một ông Cha (1)
Tuần nầy… một tổng thống (2)
Ông Cha thì mình đã
Tổng thống thì chưa quen!
Cả hai ai cũng khen
Sống một đời tận tụy
Người vì dân vì nước
Người dẫn bước Thiên đàng!
Cả hai cùng lên đàng
Kẻ trước người bước sau
Nhưng chắc sẽ gặp nhau
Thiên đàng… Phê-rô đón!
Bản thân con hèn mọn
Chẳng dám xin Người thương
Nhưng nay trên thiên đường
Xin thương quê hương nhé!
——
(1) Cố Lm. Augustino Nguyễn Huy Tưởng 1941-2018, cựu chánh xứ Thánh Phê-rô, Dallas và Gx ĐMHCG Garland, Texas)
(2) George W.H. Bush 1924-2018, tổng thống thứ 41, Hoa-kỳ)

Leave a Reply