BẢN XÉT MÌNH MÙA CHAY

BẢN XÉT MÌNH MÙA CHAY
(CN 2 MC – BIẾN HÌNH : Mc 9,1-9)

Chúa muốn con đi thật xa,
Con thì lại thích la cà rong chơi.
Chúa đưa lên đĩnh cao vời,
Đầm lầy con muốn xây đời ấm êm.
Chúa mời theo Chúa ngày đêm,
Riêng con mặc cả, bớt thêm, hẹn chờ.
Chúa chọn bé nhỏ đơn sơ,
Con ưa hào nhoáng tôn thờ siêu sao.
Chúa khó nghèo, Chúa lao đao,
Sang giàu con chuộng, chức cao con tìm.
Yêu người Chúa trọn một niềm,
Đời con ích kỷ con tim hững hờ.
Nước sâu thuyền Chúa đợi chờ,
Con thì đành đoạn trên bờ quay lưng.
Chúa mang thập giá không dừng,
Khổ đau vừa chạm ngập ngừng con xa.
Chúa vào sa mạc với Cha,
Com tìm đô hội hát ca với đời.
Chúa lo công việc Nước Trời,
Suốt ngày con bận việc đời riêng con…
Ý Cha Chúa nguyện vuông tròn,
Kiêu căng con giữ ý con chẳng dời…

Con khác Chúa quá Chúa ơi,
Mùa Chay xin Chúa cải đời cho con !

Sơn Ca Linh
Mùa Chay 2018

Leave a Reply