TÂM SỰ CHẬU HOA TẾT Ở NHÀ THỜ

Sơn ca Linh

Ta lặng lẽ vào đời mùa xuân ấy,
Giữa muôn vàn thân phận của loài hoa.
Chẳng ai biết và củng chẳng ai hay,
Có mặt trên đời như bao loài cây cỏ.

Ta lây lất qua đông dài bão tố,
Kiếp sống còn không hơn lẽ được thua.
Giá thấp cao quanh quẩn chỉ một mùa,
Đúng hơn, bị xóa sổ trước giao thừa áp tết.

Ai cũng thích khi ta là hoa đẹp,
Nhưng thuộc về ai tùy giá cả trả treo.
Lúc lên cao, khi xuống thấp eo sèo.
Năm nay ta đứng giữa đường hoa ế.

Chiều ba mươi có người đi chợ trễ,
bao nhiêu còn bán tháo đổ cho mau.
Thế là ta thoát nạn vứt bỏ dưới gầm cầu,
Mà ung dung được sắp hàng nơi cung thánh.

Hạnh phúc dẫu cho chỉ một thời gian ngắn,
Rồi trở về với cát bui hư không.
Nhưng dù sao ta cũng mãn nguyện trong lòng.
Một mùa xuân, một đời nơi thánh điện !

Sơn Ca Linh
Mùa Xuân và Mùa Chay 2018

Leave a Reply