BÊN BỜ SÔNG BABYLON

tuanthanhTuần Thánh, lễ Vượt qua đã gần kề

Xin gửi đến quý vị và các bạn ý TV 136

được thể hiện qua ca khúc Bên bờ sông Babylon
xin mở mp3 sau  đây
HkN

Leave a Reply