XIN TRỢ GIÚP ƠN GỌI

Arkansas ngày 22 thang 2, 2016
Xin Trợ Giúp Ơn Gọi Giáo Phận

ongoí 1Kính chào Quý cha, Quý tu sỹ, và ông bà anh chị em,
Chúng ta lãnh nhận được đời sống văn hóa và đức tin từ Mẹ Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt qua Giáo phận Qui nhơn.
Khi sống ở hải ngoại, chúng ta nhớ ơn Mẹ Giáo Phận Qui nhơn nên mỗi người cố gắng giúp một tay vào việc nuôi sống đức tin và phát triển Giáo phận. Một trong những nhu cầu hàng đầu là đào tạo linh mục, tu sỹ nam nữ tương lai cho Giáo phận. Ơn gọi này đến từ các gia đình Công giáo trong Giáo phận. Nhiều gia đình nghèo, không đủ khả năng giúp cho con cái học hành và theo đuổi ơn gọi.
Đời sống ở vùng đất miền trung của Giáo phận, thu nhập kinh tế quá thấp, nhất là những vùng làm nông nghiệp với ruộng rẫy chỉ đủ cho những bữa ăn hàng ngày, không thể đủ tiền cung cấp cho con cái học lên Đại học hay theo đuổi ơn gọi. Thu nhập thấp nhưng mọi thứ cần dùng như vải, thuốc tây, computer, xe và xăng dầu ở Việt Nam đều giá rất cao so với Mỹ.
Giáo phận Qui nhơn hiện có 50 thầy từ năm 2009 – 2016 đang tu học ở Chủng viện Sao Biển Nha Trang, mỗi thầy hàng năm cần được giúp 400 đô. Như vậy mỗi năm Giáo phận cần 20,000 đô giúp cho các thầy, chúng ta chưa nói đến các nam nữ tu sỹ khác. Và vào tháng 8 – 2016 chúng ta có thêm 6 Chủng sinh đi học ở Chủng Viện Nha Trang, hiện giờ đã có người nhận bảo trợ, như vậy hiện giờ Giáo phận còn 1 chủng sinh chưa có ai bảo trợ cho tháng 9 năm nay (2016).
Khóa 17: 2016 -2024 có 6 tân Đại Chủng sinh: Phero Lê Phương Lâm (Trường Cửu), Gioakim Trương Định Luật (Phù Cát), Gregorio Võ Trần Nhựt (Quảng Ngãi), Phêro Đặng Công Sinh (Ghềnh Ráng), Anrê Lê Ngọc Thiện (Gò Thị), Giacôbe Nguyễn Tấn Thức (Mằng Lăng).
Nếu chúng ta không có khả năng giúp 400 đô mỗi năm, chúng ta có thể giúp 50, 100 hay 200 đô vào Quỹ Ơn Gọi của Giáo phận và cha Giám đốc Chủng Viện giữ Quỹ Ơn Gọi này để chi phí cụ thể cho nhu cầu đào tạo các tân Linh Mục tương lai của Giáo hội. Hiện tại chúng ta có thể gởi tiền trực tiếp đến cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giám đốc Chủng viện Qui nhơn, 120 Trần Hưng Đạo, thành phố Qui nhơn, Việt Nam. Phone (011-84) 056 381 4533(vp) / 09168.70225 (cell). Email: joshuynhsy@yahoo.com
Trường hợp không thể gởi trực tiếp cho cha Sỹ, có thể gởi check qua cho tôi để chuyển về cho cha Sỹ, Rev. Le Quang, 1301 Frank St. Barling, AR 72923. USA. Phone 479 431 9259 Email: peterlequang59@yahoo.com hoặc peterlequang@hotmail.com
Có nhiều người không còn khả năng tài chánh để giúp, tôi xin ông bà anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Giáo phận. Xin Chúa trả công bội hậu cho thiện chí và những hy sinh của Quý Cha, Quý Tu Sỹ và Ông Bà Anh Chị Em đã giúp cho công việc đào tạo các Linh mục tương cho Giáo hội.

Rev. Peter Lê Thanh Quang

DANH SÁCH CÁC THẦY VÀ NGƯỜI BẢO TRỢ CHO KHÓA XVI (2015-2022)

Stt Tên thánh Họ Tên Sinh ngày Giáo xứ
1. Phêrô Phạm Danh 11/03/1991 Tân Quán Nguyễn Quốc Khoa, Houston,
jbkhoanguyen@yahoo.com 832 287 1712
2. Gioakim Huỳnh Công Hân 21/07/1992 Cây Rỏi Nguyễn Quốc Khoa, Houston
3. Giuse Trần Minh Hiếu 07/12/1992 Gò Thị Le Matthew Dung,
11616 Timber Heights Dr. Austin, TX 78754
4. Anrê Phạm Kim Hòa 02/09/1991 Gò thị Nguyễn Thị Ngai, Dallas, 214 682 4946 nguyentngai49@gmail.com
5. F.X Võ Thống Lĩnh 26/04/1991 Vĩnh Thạnh TÂN – PHƯỢNG, Houston, 713 480 8967 phuong1410@yahoo.com
6. Giuse Nguyễn Tường Vy 15/08/1991 Gò Thị Con của Nguyen Thi Ngai, Dallas

(6 thầy vào Đại Chủng viện (tháng 9.2016)
DANH SÁCH CÁC THẦY VÀ NGƯỜI BẢO TRỢ CHO KHÓA XVII (2016-2023)

Stt Thánh Họ Tên Giáo xứ Người Bảo Trợ
1. Phêrô Lê Phương LÂM Trường Cửu Nguyễn Thi Lạ, Houston
2. Gioakim Trương Định LUẬT Phù Cát Châu &Hạnh, CA
3. Grêgôriô Võ Trần NHỰT Quảng Ngãi Quang Duyên, Houston
4. Phêrô Đặng Công SINH Ghềnh Ráng Thành Nhi, Houston
5. Anrê Lê Ngọc THIỆN Gò Thị Nguyễn Thi Lạ, Houston
6. Giacôbê Nguyễn Tấn THỨC Mằng Lăng Chưa có B.Trợ

Leave a Reply