BÌNH ĐINH QUÊ TÔI

BÌNH ĐỊNH
QUÊ TÔI
——+(0)+—-
Quê tôi nghèo nhưng chẳng nghèo hào kiệt
Bao anh hùng cứu nước như Quang Trung
Gò Đống Đa… năm xưa nay còn dấu
Trận Ngọc Hồi… Sĩ Nghị chạy hoảng kinh!

Quê hương tôi tiếng đồn vang… Bình Định
Gái múa quyền ai nghe cũng thất kinh
Sao bây giờ chẳng còn ai lên tiếng
Múa gậy quyền đánh đuổi lũ man di!

Bác giờ thì cũng đã đi
Búa liềm cờ đỏ giữ chi cho phiền
Đứng lên bảo vệ xóm giềng
Khỏi tay cái lũ tham tiền hại dân!

Quê hương giờ cũng đang cần
Trọng Sơn, Hồ Ngạnh để dân được nhờ (*)
Người ơi xin chớ thờ ơ
Đứng lên bảo vệ cõi bờ cha ông!

Đừng để người chê nghèo… hào kiệt…!

  1. (Thâm Nguyễn nk65)

Leave a Reply