Cánh đồng Gp. Qui Nhơn

truyengiao 2Kính chuyển youtube về giáo phận Qui Nhơn của cha Hạt trưởng Bồng Sơn (nhạc sĩ La Thập Tự) vừa mới thực hiện. Hình ảnh tư liệu do chính cha thực hiện cùng với bài hát làm nhạc nền. Cảm ơn cha Tuấn thật nhiều đã góp phần tích cực trong công cuộc mục vụ đón mừng 400 năm giáo phận. Xin mọi người quảng bá youtube nầy đến cộng đồng dân Chúa giáo phận.
Trân trọng.
Giuse Hiền

Leave a Reply