Chim trong lồng

image.png

CHIM…
TRONG LỒNG

(Thâm Nguyễn nk65)
——–+(0)+——
“Ở trong lồng sao mày vẫn hót
Phải chăng vì sung sướng lắm sao…”

Bố tiên sư… sao mày hay cứ hỏi
Thử vô lồng mày có hót hay không
Đã một lần tao nằm không chẳng hót
Chúng dọa rằng… chẳng hót chúng vặt lông…!

Mày biết không, cộng lông tao chẳng tiếc
Nhưng tiếc là đạo lý chửa ai thông
Nên phải đành cố công tao giả điếc
Hót cho đời… mai mốt được tự do!

Bố tiên sư… vảnh tai nghe cho rõ
Tấm thân này chẳng bõ chỉ vài ly
Thì sá gì… nhưng thôi không cãi lý
Mày biết rồi, đừng hỏi nữa được không!

Gieo thái sơn nhẹ tựa cộng mao hồng?

***

Leave a Reply