KỆ NÓ ĐI

KỆ NÓ ĐI
(Thâm Nguyễn nk65)
———–+(0)+——–
Chẳng biết rồi đây sẽ thế nào
Nhưng mà thôi kệ cũng chẳng sao
Đêm tối trời cao sao vẫn sáng
Ngày vẫn mặt trời nắng chói chang!

Thiên đàng cửa mở cũng chẳng màng
Địa ngục có mời cũng chẳng ham
Trần gian vẫn biết là cõi tạm
Nhưng lỡ kiếp rồi… nỡ bỏ sao!

Chút mưa chút nắng hại gì nào
Chút giông chút bão có là bao
Nếu đời mà chẳng… thì dù nón
Ai sắm làm gì… kệ nó đi!

Thôi thì cứ mặc kệ nó đi
Lo lắng làm chi chẳng ích gì
Ngày nào có khó của ngày đó
Trên đã an bài… lo lắng chi!

Leave a Reply