TẢN MẠN CUỐI NĂM

TẢN MẠN…
CUỐI NĂM
(Thâm Nguyễn nk65)
—–+——-+0+——-+—-
Tết Tây… đâu phải tết Ta
Mà nghe bạn chúc ầm nhà vang sân
Thôi thì mình cũng canh tân
New Year be happy chân đến đầu!
Tết Ta rồi cũng đã gần
Chỉ còn tháng nữa chúc lần cũng vui!
Tây Ta thì cũng Tết thôi
Nay toàn cầu hóa… anh tôi vui vầy
Tết Tây… nghỉ chỉ một ngày
Tết Ta… cả tháng lễ ngày lễ đêm!
Tết Tây… pháo đốt một đêm
Tết Ta… đốt pháo còn thêm… đốt nhà!
Tết Tây… chẳng có tặng quà
Dăm ba câu chúc, rồi là bái bai
Việt ta ăn tết dài dài
Tặng nhau quà cáp không là… xui ngay!
Tết Tây… ít kẻ dám say
Ra đường “phú lít” cho ngay vào tù
Tết Ta… chẳng uống mà tu
Hết chai tới hũ… chẳng tù chẳng gông!
Thế mà lại có thằng ngông
Tết Ta đòi bỏ bảo không… tết Tàu
Thằng Tàu… có tết thằng Tàu
Còn Ta mừng tết đã lâu rồi mà!
Tết Ta… mừng tuổi ông  bà
Chúc ông vui khỏe, chúc bà sống lâu
Chúc anh chúc chị mau bầu
Đông con nhiều cháu, chóng giàu, hạnh thông!
Thôi ông… có dậy đi không
Ngày mơ đêm mộng thật không ra gì…
Hì hì bà nói cái chi
Lại đây ông thưởng… lì xì… tết Tây!

Leave a Reply