Cho nhau nụ cười

CHO NHAU
NỤ CƯỜI
(Thâm Nguyễn nk65)
——+(0)+—–
Chẳng cần phải làm thầy tu
Thì mới được lên thiên đàng
Chẳng cần phải làm ông quan
Thì mới gọi là hạnh phúc!

 1. Chẳng cần phải nhờ câu chúc
  Thì lòng mới được an vui
  Chẳng cần một giấc ngủ vùi
  Thì mới vuông tròn mơ ước!

  Chỉ cần có một nụ cười
  Của anh của chị của tui
  Cho nhau mỗi ngày buổi sáng
  Là cả thiên đàng phúc vinh!

Leave a Reply