CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Quí Đức Cha, Quí Cha và Quí Anh Chị CCSLSQN thân mến,

 
            Cung Chúc Tân Xuận
 
    Chúng con đại diện cho Hội CCSLSQN/HN xin Kính Chúc:
 
                Đức Cha Matt Nguyễn Văn Khôi Và Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Bản
                Quí Cha Linh Hướng và Quí Linh MụcCCSLSQN.
                Quí Anh Chị CCSLSQN/HN
    Được một Năm Mới Mạnh Khỏe và Bình An trong Tình Yêu của
                Chúa Giêsu , mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.
 
                            Hội CCSLSQN/HN
                    Simon Nguyễn Xuân Sương
 
PS: Xin nhắc Quí Anh Chị chúng ta vẫn tiếp tục đọc 1 Kinh Kính Mừng mỗi ngày để cầu nguyện cho nhau. Thân mến.

Leave a Reply