Lộc lớn đầu xuân

LỘC LỚN…

ĐẦU XUÂN
(Thâm Nguyễn nk65)
—-+——+0+—-+—-
Cũng một kiếp người, thằng cười đứa khóc
Cũng một con người, đứa đói thằng no
Cũng một kiếp hoa, bông tàn bông nở
Em nhỏ bên đường, tội lắm người ơi!

Cùng một kiếp người, xin người đừng bỏ
Em nhỏ bên đàng, chẳng có tuổi thơ
Ăn bụi ngủ bờ, mẹ cha chẳng biết
Chỉ biết rồi đây, đêm tối đang chờ!

Năm mới mừng xuân, nhín chút em nhờ
Lộc phước đang chờ, sao người còn kiếm
Nụ non trên chùa, chỉ là lộc nhỏ
Em bé bên đàng… mới là lộc to!

***

Leave a Reply