DẤU “TRƯỜNG THĂNG” ĐÃ KHÉP

Sơn ca Linh
(Kính dâng hương hồn linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng vừa được Chúa gọi về)

Vẫn biết xuân nầy mai vẫn nở,
Khung trời kia én vẫn tung tăng…
Con Tạo xoay đều duyên với nợ,
Ai mới vừa qua chốn vĩnh hằng !

Vẫn biết trần ai là bể khổ,
Vào đời ai chẳng khóc oa oa !
Riêng anh lữ hành qua mấy độ,
Tiếng cười vui muôn dặm vỡ òa !

Vẫn biết “đông đoài” nay cách biệt,
Trong “Thân Mình Mẹ” vẫn có nhau.
Hương “Chàm” đâu đó còn da diết,
Cho ai nhắc mãi chuyện ngàn sau.

Vẫn biết bài ca vui đã kết,
Giai điệu đời khép “dấu Trường Thăng” !
Nén hương thơ thay lời giã biệt,
Mong hồn anh siêu độ vĩnh hằng !

Sơn Ca Linh
(8/01/2018)

Leave a Reply