NGHE VỌNG LỜI RU BỀN CỔ MỘ

Sơn ca Linh
(Chút cảm nhận buổi chiều viếng thăm lăng mộ Tử Đạo Thiên Lộc, Quảng Ngãi)

Ta về thăm lũy tre xưa,
Mà nghe đồng vọng mẹ vừa ru con :
“Còn trời còn nước còn non,
Máu hồng Tả Đạo sắt son rạng ngời”….

Lời kinh xen tiếng tiếng à ơi,
Đức tin theo tiếng ru hời vang xa.
Nghe mồ hôi đẫm chân cha,
Sờn vai áo mẹ gánh qua nhịp đời.
Ai về từ bến xa khơi,
Hạt Tin Mừng đã đâm chồi lên bông !
Nghe đâu đây tiếng cùm gông,
Giáo đường lửa dậy máu hồng tin yêu.
Làng xưa vắng tiếng chuông chiều,
Trăm năm cổ mộ tiêu điều còn đây.
Tiếng người xưa vọng chân mây :
“Niềm tin còn mãi nơi nầy, biết không ?”

Sơn Ca Linh

Leave a Reply