GOOD FIDAY!

GOOD FRIDAY
(Thâm Nguyễn nk65)
———+(0)+————

Ngày xưa Người chịu đóng đinh
Để cho con được tái sinh nước trời
Vậy mà con lại phụ Người
Để thêm lần nữa treo Người lên cao!

Gió chiều bỗng nổi lao xao
Dường như có tiếng thì thào quanh đây
“Tội con dù có nặng đầy
Thì Cha cũng vẫn tháng ngày bên con!

Dẫu cho đinh đóng roi đòn
Cha đây cam chịu để con được nhờ
Mong con đừng có thờ ơ
Cha đây vẫn đợi vẫn chờ… con yêu!”

!!!

Leave a Reply