Hội Ngộ ccslsqn 1970

Anh em Lớp HUYNH ĐỆ hội ngộ sau 45 lăm năm.
Từ khi vào CHỦNG VIỆN QUI NHƠN 15 – 8 – 1970; Và hôm nay anh em Hội Ngộ 20 – 7 – 2015… TÌNH YÊU và NỖI NHỚ
_____________________________________
From: Rev. Võ Tuấn

Leave a Reply