Nam Cali đón Đức cha Matthêu

Vài hình ảnh From Nguyễn Xuân Sương

________________________________

NCLĐC8 NCLĐC7 NCLĐC6 NCLĐC5 NCLĐC4 NCLĐC3 NCLĐC2 NCLĐC9

Leave a Reply