LẬP ĐÔNG

Thâm Nguyễn

LẬP ĐÔNG
——+0+——
Hàng cây già chiều nay buồn ủ rũ
Dáng nghiêng gầy như đưa tiễn mùa thu
Dăm chiếc lá đong đưa còn sót lại
Như ngại ngùng thương cảm chẳng buồn rơi!

Lá thương cành chẳng buồn rơi hay ngại
Sợ đông về lạnh giá chẳng chỗ nơi
Rơi bên đường thì sợ người dẫm đạp
Nát cả lòng lạnh giá lắm cành ơi!

Lá đi rồi thì cành cây cũng trụi
Chẳng ai người an ủi lúc đông rơi
Chuyện ngày mai thôi cũng đành gác lại
Hẹn xuân về hoa lá sẽ thắm tươi!

Cứ rơi đi… mai này mình gặp lại
Biệt ly nào chẳng có nước mắt rơi
Cứ rơi đi… để mai này con cháu
Hưởng phúc phần chiếc lá đã mục hoai!

Thâm Nguyễn
Oct. 31, 2016

Leave a Reply