NGÀY TRUYỀN GIÁO CỦA BÀ MẸ BUÔN GÁNH BÁN BƯNG

Sơn Ca Linh
(Khánh Nhật Truyền Giáo 2017)

Chúa ơi,
Chúa Nhật tuần trước con đã nge thông báo :
“Chúa Nhật tuần nầy, Ngày Truyền Giáo thường niên”.
Đời như con, quanh năm suốt tháng triền miên,
Buôn gánh bán bưng, biết gì đâu truyền giáo !

Đối với con, làm chứng đạo đó là “ăn cơm làm dấu”,
Là không chửi thề, nói tục, nói dối ăn gian…
Sống đức tin, đơn giản là sớm tối nguyện kinh,
Nghỉ ngày Chúa Nhật và dọn mình đi lễ…!

Ai hỏi đạo dạy gì, con trả lời : dạy làm người tử tế,
Dạy thương người, dạy hiếu thảo, nết na.
Dạy “cho kẻ đói ăn, cho khách đỗ nhà…”
Dạy nhẫn nhịn hy sinh và sẻ chia, tha thứ…

Dù biết thế, nhưng con đầy tính hư tật xấu,
Nên con cũng nói rằng : Chúa nhân ái khoan dung.
Dù đời con tội nặng gánh chập chùng,
Tòa Cáo Giải xóa sạch và chữa lành thương tích.

Bên cạnh con toàn những người áo ôm khố rách,
Biết con có đạo vì đeo Thánh Giá trên người.
Làm chứng đức tin con chỉ có nụ cười,
Thỉnh thoảng sớt chia đôi ba đồng tiền lẻ.

Đối với con, Chúa ơi, truyền giáo là như thế,
Chứ biết gì đâu giáo lý với Tin Mừng,
Nghe Thánh nầy, Thánh nọ đi khắp hết muôn phương,
Con chỉ biết thầm nguyện cầu, bái phục.

Ngày Truyền Giáo hôm nay con dâng lễ Chúa Nhật,
Gom góp suốt một tuần được chẵn “năm trăm”.
Của mọn của một người “buôn gánh bán bưng”,
Xin Chúa nhận cho con để gọi là “góp công truyền giáo” !

Sơn Ca Linh
(Khánh Nhật Truyền giáo 2017)

Leave a Reply