MỪNG LM KHÁCH ĐẾN SAN JOSE

Cha Dương và anh em Bắc California đón cha Fx Sáng đến từ Newyork và cha Pet. Nguyễn hòa Lang đến từ Cam Ranh VN. Tại nhà Đào văn Chính.

Từ trái : Quang, Lực, cha Dương, cha Sáng, cha Lang, Chính và Giả (Sang chụp hình)

 

Leave a Reply