LỜI VỌNG NẺO VÔ THƯỞNG

Sơn ca Linh
(Chút cảm nhận ngày viếng mộ Làng Sông : 21 tháng Chạp Đinh Dậu)

Chim én chào xuân đã lên đường,
Nghe vườn ấm lại ánh thái dương,
Khói trắng hoa vàng bên cổ mộ,
Bóng cũ hình xưa biệt âm dương.
Câu hát vang đưa màu hy vọng,
Lời kinh tỏa rạng ánh thiên hương.
Tháng Chạp ai về thăm tiên tổ,
Có nghe lời vọng nẻo vô thường ?

Sơn Ca Linh
Lễ Giỗ Tiền Nhân 2018

Leave a Reply