NGHĨ…TỘI GIU ĐA!

NGHĨ…TỘI GIU-ĐA !

Nghĩ mà tội “cái ông Giu-đa” !
Hễ tới mùa “Tuần Thánh-Vượt Qua”,
Thế nào cũng bị đem “ném đá”,
Từ con nít tới mấy cụ già !

Có “binh” mấy, chẳng làm sao được.
Bởi Phúc Âm đã viết rành rành :
Được Chúa chọn từ ba năm trước,
“Nhóm Mười Hai” cao trọng vang danh. (1)

Theo Thầy lên Bắc lại xuống nam,
Chứng kiến bao nhiêu “dấu siêu phàm”,
Nghe thuyết giảng Tin Mừng Nước Chúa,
Nhưng trong lòng chưa dứt “túi tham” !

Tham thứ nhất chính là “tham vọng” (2),
Muốn tay Thầy giải phóng quê hương.
Đuổi Rôma tái lập cương thường,
Để Do Thái nên hàng cường quốc.

Tham thứ hai giàu sang tiền bạc,
Sẵn anh em giao giữ túi tiền. (3)
Cơ hội dại gì không kiếm chác !,
Khó nghèo ư ? chỉ mấy thằng điên !

Nhưng trên hết : tình yêu phai nhạt,
Nghĩa Thầy-trò chấm hết từ lâu !
Đôi chân Thầy có nghĩa gì đâu, (4)
Mà lãng phí “300 đồng dầu quý” ?

Tình anh em đáng gì quy lụy,
Có cần chi ly rượu ấm nồng !
Bỏ bàn tiệc lặng thầm tăm tối, (5)
Bước dần qua cõi chết mênh mông !

Phản bội ư ? Với Thầy chuyện nhỏ !
Chỉ trách anh sao kém niềm tin.
Một ánh mắt thôi Thầy đã rõ,
Chuyện Phê-rô còn mới như in ! (6)

Chúa đâu muốn phận người bất hạnh,
Nhưng để đời nghiệt ngã long đong!
Làm quỷ dạ xoa hay thần thánh…
Tự do theo tiếng gọi trong lòng !

Hai ngàn năm rồi đã đi qua,
Kỷ niệm mùa Khổ nạn xót xa.
Nếu “Tội A-đam là hồng phúc” (7),
Biết đâu chừng anh sẽ được tha !

Giu-đa trong “nhiệm mầu Thương Khó”,
Soi vào lòng ta lại thấy ta.
Nhạt tin yêu bao lần phản bội…
“Thầy ơi ! Xin Thầy hãy thứ tha !”

Sơn Ca Linh
Tuần Thánh 2018

Chú thích :

(1) Lc 6,12-16 (Chúa chọn 12 Tông Đồ sau 1 đêm cầu nguyện)
(2) Theo cách chú giải của ĐGM. GB. Bùi Tuần. Nguồn : Ông Giu-đa bán Chúa. Trang mạng chứng nhân Đức Kitô. www.chungnhanduckito.net.
(3) Ga 12,1-8
(4) Ga 12,1-8
(5) Ga 13,30
(6) Lc 22,61-61
(7) Bài Công bố Tin Mừng Phục Sinh : Exultet (Mừng vui lên).

Leave a Reply