TIỄN BIỆT ANH

TIỄN BIỆT ANH
—+—-(+0+—-+—
Ai rồi cũng một lần đi
Nay anh mai tớ buồn thì thế thôi
Giờ thì anh đã yên rồi
Còn tôi ngồi ngóng đợi hồi ra đi!

Tiếc giọt nước mắt… buồn chi
Cười khì tiễn bạn ôm ghì nỗi đau
Hẹn anh gặp lại ngày sau
Chút đau nhưng cố… cho nhau nụ cười!

Lòng buồn hoa cũng chẳng tươi
Thương anh xót bạn một đời lưu vong
Quê người… giờ cũng đã xong
Quê trời… mới thật nỗi mong một đời!

Tiễn nhau xin có đôi lời
Quê trời xin nhớ… quê đời đừng quên!

Thâm Nguyễn nk65

***

Leave a Reply