NỐT NHẠC HỒNG MANG GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU

Sơn ca Linh
(Mẹ Dâng Con vào đền thánh 2018 – Lc 2,22-32)
Kính tặng những anh chị em đang sống đời thánh hiến

Sáng hôm nay bồng con lên Thánh điện,
Mẹ lần theo nhịp bước Ab-ra-ham.
Nhức nhối trái tim ngọn giáo xuyên ngang,
Niềm tin vẫn sáng lung linh ngọn lửa !

Mẹ nhớ hết biết bao lần Chúa hứa,
Một Người Con làm tặng phẩm cứu đời.
Nên cho dù vừa rứt ruột nằm nôi,
Con của Mẹ đã đến giờ hy tế !

Cuộc đời Con hay trái tim của Mẹ,
Nốt nhạc hồng mang giai điệu tình yêu.
Đền Thánh sáng nay hay Của lễ ban chiều,
Đã xuyên suốt thanh gươm dài “Thập Giá” !

Theo dấu Mẹ Con, đường đời vạn ngả,
Cũng lại “lên đền” làm của lễ dâng.
Maria hôm nay đập bể bình dầu thơm,
Xức chân Thầy, rực thơm nhà Hội Thánh.

Xin theo Mẹ, dẫu gươm dài sắt cạnh,
Quyết cùng Con nên quà tặng yêu thương.
Cho ánh quang cứu độ rực trên đường,
“Nầy con xin đến” hôm nay và mãi mãi !

Sơn Ca Linh
LỄ Mẹ Dâng Con – 02/02/2018

Leave a Reply