QUAN THẦY GIUSE 19/3

QUAN THẦY GIUSE 19.3.2018
Vũ Tá
Thánh Giuse Quan Thầy cao cả
Cầu bầu cho tôi tá trần gian
Thuyền đời vượt sóng gian nan
Vững tâm chèo lái an toàn bến thiêng

Khi truyền tin, niềm riêng giữ kín
Theo thiên thần thác tín mà thôi
Thực thi ý Chúa không ngơi
Trở nên dưỡng phụ cho đời Giêsu

Maria tâm tư cũng thế
Biết làm sao sự thể nói ra?
Tuân theo Thiên Ý cao xa
Chương trình cứu độ người ta sẽ tường

Khi sinh con náu nương không có
Suốt thâu đêm quán trọ từ nan
Ông Bà kiếm chỗ tồi tàn
Hang lừa xuống thế trần gian, NGÔI LỜI

Tiếp theo sau, cuộc đời tỵ nạn
Đem Giê su và Bạn trẩy đi
Ai Cập mù tịt biết chi
Tuân theo hướng dẫn chỉ vì lệnh Trên

Nơi tha hương bao phen khổ cực
Chấp nhận thôi theo sức Chúa ban
Mơ ngày trở lại bình an
Quê hương yêu dấu muôn vàn ước mong

Trở về quê quyết lòng thực hiện
Thánh Ý Trên toàn diện trong đời
Trong nom dưỡng Tử không ngơi
Bạn hiền lo lắng một đời hy sinh

Rời trần gian, thiên đình hiển ngự
Đầy quyền uy bầu cử đoàn con
Lắng nghe lời nguyện nỉ non
Chuyển cầu, trợ giúp, đoàn con mong chờ

Mừng Quan Thẩy, con thơ dâng tiến
Lời tụng ca vinh hiển hương nồng
Chân trời, góc biển, Tây Đông
Chủng sinh cùng gốc Làng Sông kính Ngài

Vũ Tá

Leave a Reply