TÌNH GIÀ

ROMEO-JULIET
(tình già)

(Thâm Nguyễn nk65)
—-+——+0+——+—-
Tôi cũng muốn cùng bà đi hết
Con đường dài chưa biết gần xa
Tôi và bà bao năm nay đã
Lê lết đời… cố gắng lên nha!

Đời nhọc nhằn hằn lên sỏi đá
Bao nhiêu lần dẫm đá vấp chân
Nếu không bà giờ này có lẽ
Đời chẳng còn… thôi mệt quá ông!

Đời chẳng ông, thì tôi sướng chắc
Nghĩa với tình, tôi chỉ mình ông
Chuyện đời rồi, thôi cứ để mặc
Ngó trước kìa, không lại vấp chân!

Trời về chiều, vẫn còn chút nắng
Sao bà lại không gắng cùng tôi
Để mình tôi trên đường sao đặng
Chờ tôi bà… tôi đến ngay thôi!

Bên kia đường, mặt trời vừa tối
Chú dế mèn ngước cổ gáy khan
Bóng ai vừa đổ trên đàng
Romeo Juliet muộn màn… trời đông!

  1. ***

Leave a Reply